Colour Blender

Format Hex RGB RGB%
Color 1  
Color 2  
Midpoints
blend clear
Palette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Pick a colour value format, input two valid CSS colour values in the format you chose, and pick the number of midpoints you'd like to see. The palette will show the colours you input as well as the requested number of midpoint colours, and the values of those colours.
  • All numbers are rounded to the nearest integer.
  • Clicking on a square in the "waterfall" display will fill in the appropriate value for whichever input is highlighted.
  • Switching between value formats will translate whatever values are in place.
  • "Clear" removes all values and colours, but does not change the current value format.


1500002a00003f00005500006a00007f0000940000aa0000bf0000d40000e90000ff0000ff1515ff2a2aff3f3fff5555ff6a6aff7f7fff9494ffaaaaffbfbfffd4d4ffe9e9
1501002a02003f04005505006a07007f0800940900aa0b00bf0c00d40e00e90f00ff1100ff2415ff382aff4c3fff6055ff746aff887fff9b94ffafaaffc3bfffd7d4ffebe9
1502002a05003f0800550b006a0e007f1100941300aa1600bf1900d41c00e91f00ff2200ff3415ff462aff593fff6b55ff7e6aff907fffa294ffb5aaffc7bfffdad4ffece9
1504002a08003f0c005511006a15007f1900941d00aa2200bf2600d42a00e92e00ff3300ff4415ff552aff663fff7755ff886aff997fffaa94ffbbaaffccbfffddd4ffeee9
1505002a0b003f11005516006a1c007f2200942700aa2d00bf3300d43800e93e00ff4400ff5315ff632aff723fff8255ff916affa17fffb194ffc0aaffd0bfffdfd4ffefe9
1507002a0e003f1500551c006a23007f2a00943100aa3800bf3f00d44600e94d00ff5500ff6315ff712aff7f3fff8d55ff9b6affaa7fffb894ffc6aaffd4bfffe2d4fff0e9
1508002a10003f19005522006a2a007f3300943b00aa4400bf4c00d45500e95d00ff6600ff7215ff7f2aff8c3fff9955ffa56affb27fffbf94ffccaaffd8bfffe5d4fff2e9
1509002a13003f1d005527006a31007f3b00944500aa4f00bf5900d46300e96d00ff7700ff8215ff8d2aff993fffa455ffaf6affbb7fffc694ffd1aaffddbfffe8d4fff3e9
150b002a16003f2200552d006a38007f4400944f00aa5a00bf6600d47100e97c00ff8800ff9115ff9b2affa53fffaf55ffb96affc37fffcd94ffd7aaffe1bfffebd4fff5e9
150c002a19003f26005533006a3f007f4c00945900aa6600bf7200d47f00e98c00ff9900ffa115ffaa2affb23fffbb55ffc36affcc7fffd494ffddaaffe5bfffeed4fff6e9
150e002a1c003f2a005538006a46007f5500946300aa7100bf7f00d48d00e99b00ffaa00ffb115ffb82affbf3fffc655ffcd6affd47fffdb94ffe2aaffe9bffff0d4fff7e9
150f002a1f003f2e00553e006a4d007f5d00946d00aa7c00bf8c00d49b00e9ab00ffbb00ffc015ffc62affcb3fffd155ffd76affdd7fffe294ffe8aaffeebffff3d4fff9e9
1511002a21003f33005544006a55007f6600947600aa8800bf9900d4aa00e9bb00ffcc00ffd015ffd42affd83fffdd55ffe16affe57fffe994ffeeaafff2bffff6d4fffae9
1512002a24003f37005549006a5c007f6e00948000aa9300bfa500d4b800e9ca00ffdd00ffdf15ffe22affe53fffe855ffeb6affee7ffff094fff3aafff6bffff9d4fffce9
1513002a27003f3b00554f006a63007f7700948a00aa9e00bfb200d4c600e9da00ffee00ffef15fff02afff23ffff355fff56afff67ffff794fff9aafffabffffcd4fffde9
1515002a2a003f3f005555006a6a007f7f00949400aaaa00bfbf00d4d400e9e900ffff00ffff15ffff2affff3fffff55ffff6affff7fffff94ffffaaffffbfffffd4ffffe9
131500272a003b3f004f5500636a00777f008a94009eaa00b2bf00c6d400dae900eeff00efff15f0ff2af2ff3ff3ff55f5ff6af6ff7ff7ff94f9ffaafaffbffcffd4fdffe9
121500242a00373f004955005c6a006e7f0080940093aa00a5bf00b8d400cae900ddff00dfff15e2ff2ae5ff3fe8ff55ebff6aeeff7ff0ff94f3ffaaf6ffbff9ffd4fcffe9
111500212a00333f00445500556a00667f0076940088aa0099bf00aad400bbe900ccff00d0ff15d4ff2ad8ff3fddff55e1ff6ae5ff7fe9ff94eeffaaf2ffbff6ffd4faffe9
0f15001f2a002e3f003e55004d6a005d7f006d94007caa008cbf009bd400abe900bbff00c0ff15c6ff2accff3fd1ff55d7ff6addff7fe2ff94e8ffaaeeffbff3ffd4f9ffe9
0e15001c2a002a3f00385500466a00557f0063940071aa007fbf008dd4009be900aaff00b1ff15b8ff2abfff3fc6ff55cdff6ad4ff7fdbff94e2ffaae9ffbff0ffd4f7ffe9
0c1500192a00263f003355003f6a004c7f0059940066aa0072bf007fd4008ce90099ff00a1ff15aaff2ab2ff3fbbff55c3ff6accff7fd4ff94ddffaae5ffbfeeffd4f6ffe9
0b1500162a00223f002d5500386a00447f004f94005aaa0066bf0071d4007ce90088ff0091ff159bff2aa5ff3fafff55b9ff6ac3ff7fcdff94d7ffaae1ffbfebffd4f5ffe9
091500132a001d3f00275500316a003b7f004594004faa0059bf0063d4006de90076ff0082ff158dff2a98ff3fa4ff55afff6abbff7fc6ff94d1ffaaddffbfe8ffd4f3ffe9
081500102a00193f002255002a6a00327f003b940044aa004cbf0054d4005de90065ff0072ff157fff2a8cff3f99ff55a5ff6ab2ff7fbfff94cbffaad8ffbfe5ffd4f2ffe9
0715000e2a00153f001c5500236a002a7f0031940038aa003fbf0046d4004de90054ff0063ff1571ff2a7fff3f8dff559bff6aaaff7fb8ff94c6ffaad4ffbfe2ffd4f0ffe9
0515000b2a00103f001655001c6a00217f002794002daa0032bf0038d4003ee90043ff0053ff1563ff2a72ff3f82ff5591ff6aa1ff7fb1ff94c0ffaad0ffbfdfffd4efffe9
041500082a000c3f00115500156a00197f001d940022aa0026bf002ad4002ee90032ff0043ff1554ff2a65ff3f77ff5588ff6a99ff7faaff94bbffaaccffbfddffd4eeffe9
021500052a00083f000b55000e6a00107f0013940016aa0019bf001cd4001fe90021ff0034ff1546ff2a59ff3f6bff557eff6a90ff7fa2ff94b5ffaac7ffbfdaffd4ecffe9
011500022a00043f00055500076a00087f000994000baa000cbf000ed4000fe90010ff0024ff1538ff2a4cff3f60ff5574ff6a88ff7f9bff94afffaac3ffbfd7ffd4ebffe9
001500002a00003f00005500006a00007f0000940000aa0000bf0000d40000e90000ff0015ff152aff2a3fff3f55ff556aff6a7fff7f94ff94aaffaabfffbfd4ffd4e9ffe9
001501002a02003f04005505006a07007f0800940900aa0b00bf0c00d40e00e90f00ff1115ff242aff383fff4c55ff606aff747fff8894ff9baaffafbfffc3d4ffd7e9ffeb
001502002a05003f0800550b006a0e007f1000941300aa1600bf1900d41c00e91f00ff2115ff342aff463fff5955ff6b6aff7e7fff9094ffa2aaffb5bfffc7d4ffdae9ffec
001504002a08003f0c005511006a15007f1900941d00aa2200bf2600d42a00e92e00ff3315ff442aff553fff6655ff776aff887fff9994ffaaaaffbbbfffccd4ffdde9ffee
001505002a0b003f10005516006a1c007f2100942700aa2d00bf3200d43800e93e00ff4315ff532aff633fff7255ff826aff917fffa194ffb1aaffc0bfffd0d4ffdfe9ffef
001507002a0e003f1500551c006a23007f2a00943100aa3800bf3f00d44600e94d00ff5515ff632aff713fff7f55ff8d6aff9b7fffaa94ffb8aaffc6bfffd4d4ffe2e9fff0
001508002a10003f19005522006a2a007f3200943b00aa4400bf4c00d45400e95d00ff6515ff722aff7f3fff8c55ff996affa57fffb294ffbfaaffcbbfffd8d4ffe5e9fff2
001509002a13003f1d005527006a31007f3b00944500aa4f00bf5900d46300e96d00ff7715ff822aff8d3fff9955ffa46affaf7fffbb94ffc6aaffd1bfffddd4ffe8e9fff3
00150b002a16003f2100552d006a38007f4300944f00aa5a00bf6500d47100e97c00ff8715ff912aff9b3fffa555ffaf6affb97fffc394ffcdaaffd7bfffe1d4ffebe9fff5
00150c002a19003f26005533006a3f007f4c00945900aa6600bf7200d47f00e98c00ff9915ffa12affaa3fffb255ffbb6affc37fffcc94ffd4aaffddbfffe5d4ffeee9fff6
00150e002a1c003f2a005538006a46007f5400946300aa7100bf7f00d48d00e99b00ffa915ffb12affb83fffbf55ffc66affcd7fffd494ffdbaaffe2bfffe9d4fff0e9fff7
00150f002a1f003f2e00553e006a4d007f5d00946d00aa7c00bf8c00d49b00e9ab00ffbb15ffc02affc63fffcc55ffd16affd77fffdd94ffe2aaffe8bfffeed4fff3e9fff9
001511002a21003f32005544006a54007f6500947600aa8800bf9800d4a900e9ba00ffcb15ffd02affd43fffd855ffdd6affe17fffe594ffe9aaffeebffff2d4fff6e9fffa
001512002a24003f37005549006a5c007f6e00948000aa9300bfa500d4b800e9ca00ffdd15ffdf2affe23fffe555ffe86affeb7fffee94fff0aafff3bffff6d4fff9e9fffc
001513002a27003f3b00554f006a63007f7600948a00aa9e00bfb200d4c600e9da00ffed15ffef2afff03ffff255fff36afff57ffff694fff7aafff9bffffad4fffce9fffd
001515002a2a003f3f005555006a6a007f7f00949400aaaa00bfbf00d4d400e9e900ffff15ffff2affff3fffff55ffff6affff7fffff94ffffaaffffbfffffd4ffffe9ffff
00131500272a003b3f004f5500636a00767f008a94009eaa00b2bf00c6d400dae900edff15efff2af0ff3ff2ff55f3ff6af5ff7ff6ff94f7ffaaf9ffbffaffd4fcffe9fdff
00121500242a00373f004955005c6a006e7f0080940093aa00a5bf00b8d400cae900ddff15dfff2ae2ff3fe5ff55e8ff6aebff7feeff94f0ffaaf3ffbff6ffd4f9ffe9fcff
00111500212a00323f00445500546a00657f0076940088aa0098bf00a9d400bae900cbff15d0ff2ad4ff3fd8ff55ddff6ae1ff7fe5ff94e9ffaaeeffbff2ffd4f6ffe9faff
000f15001f2a002e3f003e55004d6a005d7f006d94007caa008cbf009bd400abe900bbff15c0ff2ac6ff3fccff55d1ff6ad7ff7fddff94e2ffaae8ffbfeeffd4f3ffe9f9ff
000e15001c2a002a3f00385500466a00547f0063940071aa007fbf008dd4009be900a9ff15b1ff2ab8ff3fbfff55c6ff6acdff7fd4ff94dbffaae2ffbfe9ffd4f0ffe9f7ff
000c1500192a00263f003355003f6a004c7f0059940066aa0072bf007fd4008ce90099ff15a1ff2aaaff3fb2ff55bbff6ac3ff7fccff94d4ffaaddffbfe5ffd4eeffe9f6ff
000b1500162a00213f002d5500386a00437f004f94005aaa0065bf0071d4007ce90087ff1591ff2a9bff3fa5ff55afff6ab9ff7fc3ff94cdffaad7ffbfe1ffd4ebffe9f5ff
00091500132a001d3f00275500316a003b7f004594004faa0059bf0063d4006de90077ff1582ff2a8dff3f99ff55a4ff6aafff7fbbff94c6ffaad1ffbfddffd4e8ffe9f3ff
00081500102a00193f002255002a6a00327f003b940044aa004cbf0054d4005de90065ff1572ff2a7fff3f8cff5599ff6aa5ff7fb2ff94bfffaacbffbfd8ffd4e5ffe9f2ff
000715000e2a00153f001c5500236a002a7f0031940038aa003fbf0046d4004de90055ff1563ff2a71ff3f7fff558dff6a9bff7faaff94b8ffaac6ffbfd4ffd4e2ffe9f0ff
000515000b2a00103f001655001c6a00217f002794002daa0032bf0038d4003ee90043ff1553ff2a63ff3f72ff5582ff6a91ff7fa1ff94b1ffaac0ffbfd0ffd4dfffe9efff
00041500082a000c3f00115500156a00197f001d940022aa0026bf002ad4002ee90033ff1544ff2a55ff3f66ff5577ff6a88ff7f99ff94aaffaabbffbfccffd4ddffe9eeff
00021500052a00083f000b55000e6a00107f0013940016aa0019bf001cd4001fe90021ff1534ff2a46ff3f59ff556bff6a7eff7f90ff94a2ffaab5ffbfc7ffd4daffe9ecff
00011500022a00043f00055500076a00087f000994000baa000cbf000ed4000fe90011ff1524ff2a38ff3f4cff5560ff6a74ff7f88ff949bffaaafffbfc3ffd4d7ffe9ebff
00001500002a00003f00005500006a00007f0000940000aa0000bf0000d40000e90000ff1515ff2a2aff3f3fff5555ff6a6aff7f7fff9494ffaaaaffbfbfffd4d4ffe9e9ff
01001502002a04003f05005507006a08007f0900940b00aa0c00bf0e00d40f00e91000ff2415ff382aff4c3fff6055ff746aff877fff9b94ffafaaffc3bfffd7d4ffebe9ff
02001505002a08003f0b00550e006a11007f1300941600aa1900bf1c00d41f00e92200ff3415ff462aff593fff6b55ff7e6aff907fffa294ffb5aaffc7bfffdad4ffece9ff
04001508002a0c003f11005515006a19007f1d00942200aa2600bf2a00d42e00e93300ff4415ff552aff663fff7755ff886aff997fffaa94ffbbaaffccbfffddd4ffeee9ff
0500150b002a10003f1600551c006a21007f2700942d00aa3200bf3800d43e00e94300ff5315ff632aff723fff8255ff916affa17fffb194ffc0aaffd0bfffdfd4ffefe9ff
0700150e002a15003f1c005523006a2a007f3100943800aa3f00bf4600d44d00e95400ff6315ff712aff7f3fff8d55ff9b6affa97fffb894ffc6aaffd4bfffe2d4fff0e9ff
08001511002a19003f2200552a006a33007f3b00944400aa4c00bf5500d45d00e96600ff7215ff7f2aff8c3fff9955ffa56affb27fffbf94ffccaaffd8bfffe5d4fff2e9ff
09001513002a1d003f27005531006a3b007f4500944f00aa5900bf6300d46d00e97700ff8215ff8d2aff993fffa455ffaf6affbb7fffc694ffd1aaffddbfffe8d4fff3e9ff
0b001516002a21003f2d005538006a43007f4f00945a00aa6500bf7100d47c00e98700ff9115ff9b2affa53fffaf55ffb96affc37fffcd94ffd7aaffe1bfffebd4fff5e9ff
0c001519002a26003f3200553f006a4c007f5900946500aa7200bf7f00d48c00e99800ffa115ffa92affb23fffba55ffc36affcb7fffd494ffdcaaffe5bfffeed4fff6e9ff
0e00151c002a2a003f38005546006a55007f6300947100aa7f00bf8d00d49b00e9aa00ffb115ffb82affbf3fffc655ffcd6affd47fffdb94ffe2aaffe9bffff0d4fff7e9ff
0f00151f002a2e003f3e00554d006a5d007f6d00947c00aa8c00bf9b00d4ab00e9bb00ffc015ffc62affcc3fffd155ffd76affdd7fffe294ffe8aaffeebffff3d4fff9e9ff
11001521002a32003f44005554006a65007f7600948800aa9800bfa900d4ba00e9cb00ffd015ffd42affd83fffdd55ffe16affe57fffe994ffeeaafff2bffff6d4fffae9ff
12001524002a37003f4900555c006a6e007f8000949300aaa500bfb800d4ca00e9dc00ffdf15ffe22affe53fffe855ffeb6affed7ffff094fff3aafff6bffff9d4fffce9ff
13001527002a3b003f4f005563006a77007f8a00949e00aab200bfc600d4da00e9ee00ffef15fff02afff23ffff355fff56afff67ffff794fff9aafffabffffcd4fffde9ff
1500152a002a3f003f5500556a006a7f007f940094aa00aabf00bfd400d4e900e9ff00ffff15ffff2affff3fffff55ffff6affff7fffff94ffffaaffffbfffffd4ffffe9ff
1500132a00273f003b55004f6a00637f007794008aaa009ebf00b2d400c6e900daff00eeff15efff2af0ff3ff2ff55f3ff6af5ff7ff6ff94f7ffaaf9ffbffaffd4fcffe9fd
1500122a00243f00375500496a005c7f006e940080aa0093bf00a5d400b8e900caff00dcff15dfff2ae2ff3fe5ff55e8ff6aebff7fedff94f0ffaaf3ffbff6ffd4f9ffe9fc
1500112a00213f00325500446a00547f0065940076aa0088bf0098d400a9e900baff00cbff15d0ff2ad4ff3fd8ff55ddff6ae1ff7fe5ff94e9ffaaeeffbff2ffd4f6ffe9fa
15000f2a001f3f002e55003e6a004d7f005d94006daa007cbf008cd4009be900abff00bbff15c0ff2ac6ff3fccff55d1ff6ad7ff7fddff94e2ffaae8ffbfeeffd4f3ffe9f9
15000e2a001c3f002a5500386a00467f0055940063aa0071bf007fd4008de9009bff00aaff15b1ff2ab8ff3fbfff55c6ff6acdff7fd4ff94dbffaae2ffbfe9ffd4f0ffe9f7
15000c2a00193f00265500326a003f7f004c940059aa0065bf0072d4007fe9008cff0098ff15a1ff2aa9ff3fb2ff55baff6ac3ff7fcbff94d4ffaadcffbfe5ffd4eeffe9f6
15000b2a00163f002155002d6a00387f004394004faa005abf0065d40071e9007cff0087ff1591ff2a9bff3fa5ff55afff6ab9ff7fc3ff94cdffaad7ffbfe1ffd4ebffe9f5
1500092a00133f001d5500276a00317f003b940045aa004fbf0059d40063e9006dff0077ff1582ff2a8dff3f99ff55a4ff6aafff7fbbff94c6ffaad1ffbfddffd4e8ffe9f3
1500082a00113f00195500226a002a7f003394003baa0044bf004cd40055e9005dff0066ff1572ff2a7fff3f8cff5599ff6aa5ff7fb2ff94bfffaaccffbfd8ffd4e5ffe9f2
1500072a000e3f001555001c6a00237f002a940031aa0038bf003fd40046e9004dff0054ff1563ff2a71ff3f7fff558dff6a9bff7fa9ff94b8ffaac6ffbfd4ffd4e2ffe9f0
1500052a000b3f00105500166a001c7f0021940027aa002dbf0032d40038e9003eff0043ff1553ff2a63ff3f72ff5582ff6a91ff7fa1ff94b1ffaac0ffbfd0ffd4dfffe9ef
1500042a00083f000c5500116a00157f001994001daa0022bf0026d4002ae9002eff0033ff1544ff2a55ff3f66ff5577ff6a88ff7f99ff94aaffaabbffbfccffd4ddffe9ee
1500022a00053f000855000b6a000e7f0011940013aa0016bf0019d4001ce9001fff0022ff1534ff2a46ff3f59ff556bff6a7eff7f90ff94a2ffaab5ffbfc7ffd4daffe9ec
1500012a00023f00045500056a00077f0008940009aa000bbf000cd4000ee9000fff0010ff1524ff2a38ff3f4cff5560ff6a74ff7f87ff949bffaaafffbfc3ffd4d7ffe9eb